RECRUITMENT ADVIES

De personeelsmix van uw IT-personeel heeft mogelijk niet de optimale balans tussen permanent en tijdelijk, lokaal en op afstand, junior en senior, in huis en uitbesteed en tussen kwaliteit, flexibiliteit, mobiliteit en kosten.
Baker Boucher kan u begeleiden naar de optimale blauwdruk. En een plan om uw huidige situatie te transformeren naar gewenste toekomstige situatie. We noemen het ‘Strategic Human Resource Planning’

EEN WENDBAAR MIDDEL-ECOSYSTEEM BOUWEN

Beschikbaarheid en kostenniveau van middelen in verschillende regio’s veranderen voortdurend, de vraag van uw organisatie en haar klanten verandert voortdurend. Er is een wendbaar hulpbronnen-ecosysteem nodig om in te spelen op deze voortdurende veranderingen. Kennis van IT-serviceproviders, recruiters, kostenniveaus en risico’s is cruciaal voor het bouwen en onderhouden van een resource-ecosysteem. Baker Boucher is er om u van deze kennis te voorzien en de uitvoeringskracht te leveren om deze op te bouwen

STRATEGIC HUMAN RESOURCE PLANNING

The personnel mix of your IT staff, may not have the optimal balance between permanent and temporary, local and remote, junior and senior, in house and outsourced and between quality, flexibility, mobility and cost.
Baker Boucher is able to guide you to the optimal blueprint. And a plan to transform your current situation to desired future situation. We call it ‘Strategic Human Resource Planning


BUILDING AN AGILE RESOURCE ECOSYSTEM

Availability and cost level of resources in various geographies are constantly changing, the demand of your organisation and its clients are constantly changing. You need an agile resource ecosystem to cope with these constant changes. Knowledge of IT service providers, recruiters, cost levels and risks is crucial to build and maintain a resource ecosystem. Baker Boucher is there to provide you with this knowledge and deliver the execution power to build it


OUTSOURCING

Gedurende vele jaren bezoeken, beoordelen en selecteren wij IT- en BPO-serviceproviders en recruiters in veel landen, voornamelijk in Oost-Europa en Azië.

Hierdoor hebben we up-to-date kennis over vaardigheden, beschikbaarheid, kwaliteit, lokale culturen en kosten van IT- en BPO-middelen in deze landen.

Uw organisatie kan profiteren van onze kennis. We kunnen de juiste bronnen leveren. En we kunnen u adviseren over partners en ecosystemen.

0
software engineers on Linkedin
+0
IT service providers worldwide
0
IT providers assessed by Baker Boucher
0
selected recruiters & IT providers